3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/05/2021 (23/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
VJ
VJ416 (J_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Deluxe)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Deluxe)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm