11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/05/2021 (24/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
thứ bảy, 08/05
VJ
VJ416 (E_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (ECONOMYSAVERMAX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (P-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (BUSINESSFLEX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm