9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/05/2021 (26/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
VJ
VJ416 (E_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (P-Siêu tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm