10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/05/2021 (27/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
VJ
VJ416 (E_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (ECONOMYSAVERMAX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (T-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (BUSINESSFLEX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm