9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/05/2021 (29/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ sáu, 07/05
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
thứ tư, 12/05
thứ năm, 13/05
VN
VN1640 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (W_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (U_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm