11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/05/2021 (2/4 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
thứ tư, 12/05
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
thứ bảy, 15/05
chủ nhật, 16/05
QH
QH1232 (ECONOMYSAVERMAX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (E_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (P-Siêu tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Y_SBoss)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (BUSINESSFLEX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm