11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/05/2021 (9/4 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
chủ nhật, 23/05
VJ
VJ416 (E_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (ECONOMYSAVER)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (A-Siêu tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (BUSINESSFLEX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm