9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
QH
QH1232 (ECONOMYSAVERMAX)
09:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:35
HAN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (E_Eco)
11:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:25
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
11:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
11:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (BUSINESSSMART)
09:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:35
HAN
2.800.000 ₫
+10 điểm