14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ416 (A_Eco)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
29.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (A-Siêu tiết kiệm)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Plus)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
1.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (I-Phổ thông)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Business)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.699.000 ₫
+10 điểm