17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ418 (A_Promo)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (P-Siêu tiết kiệm)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Eco)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (Z_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:40
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
469.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:40
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Plus)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (S-P/thông linh hoạt)
09:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:40
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (I-Phổ thông)
09:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:40
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Eco)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (V_SBoss)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
2.179.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Business)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm