16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ416 (A_Promo)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (G-Siêu tiết kiệm)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Plus)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
1.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (I-Phổ thông)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Business)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm