14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VN
VN7640 (P-Siêu tiết kiệm)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Eco)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Plus)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
1.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (I-Phổ thông)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Business)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.699.000 ₫
+10 điểm