9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/05/2021 (8/4 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
VN
VN1640 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (T_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (T_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm