34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ371 (Z_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
19:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (Z_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6283 (T-P/thông tiết kiệm)
14:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
15:35
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Eco)
17:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6283 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
15:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4773 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
18:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:10
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6283 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4773 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
19:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (V_SBoss)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
13:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (I-Phổ thông)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
18:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:10
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:10
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm