17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VN
VN1461 (G_promo)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (G_promo)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (J_Eco)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (J_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (J_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (J_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (J_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (J_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (J_Eco)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (J_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (J_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (J_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (J_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (J_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm