18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VN
VN1465 (G_promo)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (W_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (W_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (W_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (W_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (T)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
650.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 459 (Starter-Base)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
650.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (V_SBoss)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm