25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VJ
VJ371 (W_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (W_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (W_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (U_Eco)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (I_Eco)
19:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (I_Eco)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
13:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4773 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
19:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (W_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (W_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
13:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
18:20
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (I-Phổ thông)
14:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
18:20
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm