13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
VJ
VJ371 (B_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (B_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (B_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (B_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (B_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (B_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
660.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter Base)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
920.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (B_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (B_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (B_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (B_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (B_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm