12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/09/2021 (19/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 22/09
thứ năm, 23/09
thứ sáu, 24/09
thứ bảy, 25/09
chủ nhật, 26/09
thứ hai, 27/09
thứ ba, 28/09
VJ
VJ371 (E1_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (E1_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (E1_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (E1_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Deluxe)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Deluxe)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Deluxe)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm