19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ375 (Z_Eco)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Deluxe)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Deluxe)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (L_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (L_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (T_Eco)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (T_Deluxe)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm