25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Eco)
11:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:35
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (L_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (L_Eco)
17:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:30
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Deluxe)
11:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:35
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (O_Eco)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (L_Deluxe)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (L_Deluxe)
17:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (O_Deluxe)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
11:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
17:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm