42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/03/2021 (20/1 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
VJ
VJ375 (E1_Eco)
20:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:40
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (A-Siêu tiết kiệm)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
88.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Eco)
10:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:40
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (U_Eco)
16:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (ECONOMYSAVER)
15:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Deluxe)
20:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (T-P/thông tiết kiệm)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Deluxe)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Deluxe)
10:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (U_Deluxe)
16:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (L-P/thông tiết kiệm)
18:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:05
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
18:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (K-P/thông tiết kiệm)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
10:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
20:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (BUSINESSSMART)
15:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
18:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (I-Phổ thông)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
18:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm