5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
QH
QH1133 (ECONOMYSAVER)
14:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z1_ECO)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z1_DLX)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (BUSINESSSMART)
14:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm