29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/11/2020 (15/10 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
VJ
VJ375 (Z_Eco)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (U_Eco)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (B_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Deluxe)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (U_Deluxe)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (B_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (R_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.544.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (R_Deluxe)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm