6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/07/2021 (25/5 âm lịch)
Côn Đảo
Hà Nội
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
QH
QH1032 (ECONOMYSMART)
09:25
VCS
2h25p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1036 (ECONOMYSMART)
14:35
VCS
2h25p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1034 (ECONOMYFLEX)
15:20
VCS
2h25p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1032 (BUSINESSSMART)
09:25
VCS
2h25p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1034 (BUSINESSSMART)
15:20
VCS
2h25p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1036 (BUSINESSSMART)
14:35
VCS
2h25p
Bay thẳng
17:00
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm