3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/07/2021 (7/6 âm lịch)
Côn Đảo
Hà Nội
thứ ba, 13/07
thứ tư, 14/07
thứ năm, 15/07
thứ sáu, 16/07
thứ bảy, 17/07
chủ nhật, 18/07
thứ hai, 19/07
QH
QH1032 (ECONOMYSMART)
09:25
VCS
2h25p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1036 (ECONOMYSMART)
14:35
VCS
2h25p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1034 (ECONOMYSMART)
15:20
VCS
2h25p
Bay thẳng
17:45
HAN
2.345.000 ₫
+10 điểm