6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 17/07/2021 (8/6 âm lịch)
Côn Đảo
Hà Nội
thứ tư, 14/07
thứ năm, 15/07
thứ sáu, 16/07
thứ bảy, 17/07
chủ nhật, 18/07
thứ hai, 19/07
thứ ba, 20/07
QH
QH1032 (ECONOMYSMART)
09:30
VCS
2h25p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1034 (ECONOMYSMART)
15:50
VCS
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1036 (ECONOMYSMART)
08:40
VCS
2h20p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1032 (BUSINESSSMART)
09:30
VCS
2h25p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1034 (BUSINESSSMART)
15:50
VCS
2h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1036 (BUSINESSSMART)
08:40
VCS
2h20p
Bay thẳng
11:00
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm