11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
QH
QH1044 (ECONOMYSAVER)
11:50
VCS
55p
Bay thẳng
12:45
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1862 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
669.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
669.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
669.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1862 (L-P/thông tiết kiệm)
11:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (L-P/thông tiết kiệm)
14:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (L-P/thông tiết kiệm)
13:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1862 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1044 (BUSINESSSMART)
11:50
VCS
55p
Bay thẳng
12:45
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm