10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
VN
VN 8050 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8052 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8056 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8062 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8064 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:45
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8068 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8078 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm