10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
VN
VN8050 (M)
06:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8052 (M)
08:25
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (M)
09:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M)
10:25
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8062 (M)
11:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8072 (M)
13:25
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (M)
14:40
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:45
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (M)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8084 (M)
16:25
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (M)
16:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm