20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/09/2020 (19/7 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
VN
VN8062 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.226.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
1.226.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8050 (K-P/thông tiết kiệm)
07:15
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:20
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8052 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (K-P/thông tiết kiệm)
09:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:55
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (K-P/thông tiết kiệm)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8072 (K-P/thông tiết kiệm)
13:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8078 (K-P/thông tiết kiệm)
15:40
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:45
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8084 (K-P/thông tiết kiệm)
16:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8050 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:20
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8052 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:55
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8062 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8072 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8078 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:45
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8084 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.279.000 ₫
+10 điểm