28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/05/2021 (9/4 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
chủ nhật, 23/05
QH
QH1042 (ECONOMYSAVER)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (K-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (K-P/thông tiết kiệm)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (K-P/thông tiết kiệm)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (K-P/thông tiết kiệm)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8062 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (H-P/thông tiết kiệm)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8062 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (BUSINESSSMART)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (U-Siêu tiết kiệm)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (U-Siêu tiết kiệm)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (U-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm