26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/05/2021 (12/4 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
chủ nhật, 23/05
thứ hai, 24/05
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
VN
VN1864 (S-P/thông linh hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (S-P/thông linh hoạt)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (S-P/thông linh hoạt)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (ECONOMYFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (U-Siêu tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (U-Siêu tiết kiệm)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (U-Siêu tiết kiệm)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (U-Siêu tiết kiệm)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (U-Siêu tiết kiệm)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8098 (U-Siêu tiết kiệm)
15:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8098 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (BUSINESSFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.499.000 ₫
+10 điểm