5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 31/08/2021 (24/7 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 28/08
chủ nhật, 29/08
thứ hai, 30/08
thứ ba, 31/08
thứ tư, 01/09
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm