11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/09/2021 (27/7 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 31/08
thứ tư, 01/09
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
thứ bảy, 04/09
chủ nhật, 05/09
thứ hai, 06/09
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8062 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8094 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8098 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (ECONOMYFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (BUSINESSFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
4.599.000 ₫
+10 điểm