2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/09/2021 (4/8 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
thứ năm, 09/09
thứ sáu, 10/09
thứ bảy, 11/09
chủ nhật, 12/09
thứ hai, 13/09
QH
QH1042 (ECONOMYFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (BUSINESSFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm