4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VN
VN1862 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:40
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1868 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:40
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:45
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1862 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1868 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:45
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm