10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ263 (E1_ECO)
13:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
15:05
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (ECONOMYSAVER)
20:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:25
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (A1_DLX)
13:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
15:05
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (L-P/thông tiết kiệm)
17:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (BUSINESSSMART)
20:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
13:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:25
SGN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:25
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm