16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VN
VN7401 (T-P/thông tiết kiệm)
19:20
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:55
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:55
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (I_Eco)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
840.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (L-P/thông tiết kiệm)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (S-P/thông linh hoạt)
19:20
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:55
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (I-Phổ thông)
19:20
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:55
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:55
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm