17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
QH
QH1143 (ECONOMYSAVERMAX)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (E_Eco)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (G-Siêu tiết kiệm)
15:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
17:20
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (G-Siêu tiết kiệm)
19:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:45
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (E-Siêu tiết kiệm)
15:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
17:20
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (E-Siêu tiết kiệm)
19:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:45
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (A_Deluxe)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (K-P/thông tiết kiệm)
15:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (K-P/thông tiết kiệm)
19:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Y_SBoss)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
15:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
17:20
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (I-Phổ thông)
19:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (BUSINESSFLEX)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
17:20
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm