13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ263 (W_Eco)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (T-P/thông tiết kiệm)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (K_Eco)
18:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VDH
1h35p
Bay thẳng
22:30
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm