13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
QH
QH1143 (ECONOMYFLEX)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (H-P/thông tiết kiệm)
19:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (S_Eco)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (S_Deluxe)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (BUSINESSSMART)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
18:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (I-Phổ thông)
19:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:40
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:40
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm