5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ261 (W_Eco)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
389.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (B_Eco)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm