20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VN
VN7403 (G-Siêu tiết kiệm)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (W_Eco)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (E-Siêu tiết kiệm)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (W_Deluxe)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
474.500 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:20
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (S-P/thông linh hoạt)
20:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (S-P/thông linh hoạt)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
17:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
18:45
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (I-Phổ thông)
20:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (I-Phổ thông)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
18:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm