17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VN
VN1401 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (U_Eco)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.370.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (N_Eco)
18:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
1.469.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.439.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (I-Phổ thông)
20:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm