24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ263 (A_Promo)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (G-Siêu tiết kiệm)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (A-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 517 (Starter-Base)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (K_Eco)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (S-P/thông linh hoạt)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (I-Phổ thông)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (I-Phổ thông)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm