15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN7401 (A-Siêu tiết kiệm)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (J_Eco)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (H_Eco)
18:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (L-P/thông tiết kiệm)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (K-P/thông tiết kiệm)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (S-P/thông linh hoạt)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (I-Phổ thông)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:50
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm