7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ263 (A_Promo)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (I_Eco)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (R)
18:25
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:55
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm