8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ263 (Z_Eco)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (P)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
730.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 517 (Starter-Base)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
930.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (T_Eco)
18:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:10
SGN
2.410.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:10
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (D)
18:25
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:55
SGN
3.499.000 ₫
+10 điểm