14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ261 (J_Eco)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
840.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (J_Deluxe)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (L-P/thông tiết kiệm)
17:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
17:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:35
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:35
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm