8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ263 (A_Promo)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (E)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 517 (Starter-Base)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (I_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
689.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm