10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 10/06/2020 (19/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
VN
VN1401 (A)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (A)
18:25
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:55
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (A_Promo)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (A_Promo)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Z_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 517 (Starter-Base)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm