37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 13/06/2020 (22/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
VN
VN1401 (A-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (A_Promo)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (A_Promo)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Z_Eco)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (P-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (P-Siêu tiết kiệm)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:00
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 517 (Starter-Base)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (I-Phổ thông)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (I-Phổ thông)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
VDH
1h30p
Bay thẳng
19:00
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7401 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
VDH
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm