8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VN
VN1401 (A)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (A_Promo)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Z_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter Base)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
400.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 517 (Starter-Base)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Z_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (Z_Eco)
10:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm