3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/11/2021 (1/10 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/11
thứ tư, 03/11
thứ năm, 04/11
thứ sáu, 05/11
thứ bảy, 06/11
chủ nhật, 07/11
thứ hai, 08/11
VJ
VJ261 (E_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (A_Deluxe)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Y_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm