9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/11/2021 (26/10 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 27/11
chủ nhật, 28/11
thứ hai, 29/11
thứ ba, 30/11
thứ tư, 01/12
thứ năm, 02/12
thứ sáu, 03/12
VJ
VJ261 (A1_ECO)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (P-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (A1_DLX)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Y_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm