4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/01/2022 (28/12 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
thứ tư, 02/02
VN
VN1401 (L-P/thông tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm