4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/02/2022 (3/1 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
thứ tư, 02/02
thứ năm, 03/02
thứ sáu, 04/02
thứ bảy, 05/02
chủ nhật, 06/02
VN
VN1401 (L-P/thông tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm