1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/02/2022 (6/1 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 03/02
thứ sáu, 04/02
thứ bảy, 05/02
chủ nhật, 06/02
thứ hai, 07/02
thứ ba, 08/02
thứ tư, 09/02
VN
VN1401 (J-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
4.599.000 ₫
+10 điểm