16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
VJ
VJ261 (Z_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (J_Eco)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.370.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:35
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (I-Phổ thông)
19:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:50
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
19:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:50
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm