16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
VN
VN4073 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (B_Eco)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:50
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:30
SGN
819.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:05
VDH
1h30p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (B_Deluxe)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (K-P/thông tiết kiệm)
18:50
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (K-P/thông tiết kiệm)
09:05
VDH
1h30p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
19:00
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:35
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
18:50
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (I-Phổ thông)
09:05
VDH
1h30p
Bay thẳng
10:35
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
18:50
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7403 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
VDH
1h30p
Bay thẳng
10:35
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm