16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ261 (I_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
689.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter)
13:40
VDH
1h40p
Bay thẳng
15:20
SGN
730.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (B_Eco)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (H-P/thông tiết kiệm)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (S-P/thông linh hoạt)
19:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (I-Phổ thông)
19:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:50
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
19:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:50
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm