12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VN
VN1403 (T-P/thông tiết kiệm)
13:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (J_Eco)
11:15
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:50
SGN
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
09:20
VDH
1h35p
Bay thẳng
10:55
SGN
1.010.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (J_Deluxe)
11:15
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:15
VDH
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
11:15
VDH
1h35p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
12:15
VDH
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (I-Phổ thông)
13:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:40
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
VDH
1h40p
Bay thẳng
13:55
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:40
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm