10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
QH
QH1143 (ECONOMYSMART)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (O_Eco)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (O_Deluxe)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:25
VDH
1h35p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (BUSINESSSMART)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:45
SGN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
VDH
1h40p
Bay thẳng
19:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1403 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VDH
1h40p
Bay thẳng
20:40
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm