15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN4073 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (J_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (J_Eco)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (Q-P/thông tiết kiệm)
20:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4073 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
VDH
1h40p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ263 (V_SBoss)
11:30
VDH
1h35p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (I-Phổ thông)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (I-Phổ thông)
20:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1401 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
VDH
1h40p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7401 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm