6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
12:10
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
499.500 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
12:10
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
12:10
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm