3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm