3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/01/2021 (5/12 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 14/01
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
VJ
VJ231 (E1_Eco)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm