3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
VJ
VJ231 (E_Eco)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm