9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ231 (A_Promo)
10:05
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:20
SGN
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
10:05
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
19:55
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:15
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:15
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.080.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (S-P/thông linh hoạt)
19:55
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:15
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:05
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm