5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ231 (Z_Eco)
10:05
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
11:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
14:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
14:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:05
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
14:05
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm