5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/01/2021 (10/12 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
VJ
VJ231 (E_Eco)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm