11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (G-Siêu tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.230.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm