4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ231 (Z_Eco)
10:10
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.080.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:10
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:25
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm