5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/05/2021 (30/3 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
thứ tư, 12/05
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.538.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm