6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ231 (A_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (G_promo)
20:10
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.080.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm