6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/07/2020 (20/5 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.300.000 ₫
+10 điểm