11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/09/2020 (18/7 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm