6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/09/2020 (19/7 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:35
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:50
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:35
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:35
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:50
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.300.000 ₫
+10 điểm