4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 14/09/2020 (27/7 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm