3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm