6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm