7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
12:10
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
12:10
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
12:10
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:20
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm