7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 06/10/2020 (20/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:40
VDO
2h15p
Bay thẳng
11:55
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm