6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 12/10/2020 (26/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (L-P/thông tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm